ازدواج جوانان

Guid

 

 

بنام خدا

ازدواج جوانان

 ازدواج که یک رکن زندگی انسانها است، متاسفانه به نسبت مشکلات بزرگ اقتصادی که گریبانگر مردم و بخصوص جوانان ما است، انجام این فریضه ضروری برای بسیاری از مردم بی اندازه مشکل و برای بسا ناممکن میباشد.

بسا نامزد هائی هستند که سالها نامزادند ولی این امکان و توان مالی را ندارند که نامزاد خود را طی یک مراسم سنتی بسیار ساده ای به خانه خود بیاورند و زندگی فقرانه ای را با هم آغاز نمایند.

تا بحال با کمتر از یکهزار و پنجصد دالر فی زوج، توانسته ایم چهار زوج را به آرزوی شان برسانیم.

ما با شناسائی این جوانان مستمند سعی به راه انداختن وصلت شان به ساده ترین شکل میباشیم که کمک های انسانهای با درد پشتیبان ما در این برنامه ها میباشد.

ADDRESS

DAILY VERSE

فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً (69:10)
They disobeyed the Messenger of their Lord and He seized them with torment which increased with time.