خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی

 

 

 

بنام خدا

خدمات اجتماعی

ما بعنوان یک افغان متعهد بدین باوریم که باید باعث انجام کار های مفیدی در ساحات اجتماعی شویم تا این خود زمینه اشاعه فرهنگ خوب و سالم و مسئولانه را مهیا گرداند.

در قسمت پاک کاری شهر اقدامی به یاری بخش دانشجویان کابل (که زیر پوشش کمیته خیریه انجمن نورمی باشند) صورت گرفت. با سهم گیری دانشجویان کانون نور در اقدامی دستجمعی به پاک کاری قسمت هائی از شهر کابل پرداخته شد.

برنامه ای جهت گسترش فضای سبز و نهال شانی در نظر داریم که به امید خدا قرار است قبل از نوروز و همزمان با میله نهال شانی صورت بگیرد. درین پروژه قرار است نهال های درخت های میوه ده به اهالی مناطق غریب ارسال گردد و به کمک محصلین  کانون نور نهال شانی صورت پذیرد تا باشد که در طول چند سال آینده این درختان در پاکی هوا کمک کنند و در ضمن صاحبان درختان از فروش میوه آنها سود برند.

ADDRESS

DAILY VERSE

وَأُتْبِعُوا۟ فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُوا۟ رَبَّهُمْ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ (11:60)
They were condemned in this life and will be condemned in the life hereafter. The tribe of Ad had certainly rejected their Lord. God kept the tribe of Ad, the people of Hud, away from His mercy.